Zasady korzystania

 1. Wyjaśnienie pojęć

  1. Portal - jest to strona internetowa pod adresem http://czagra.pl
  2. Użytkownik - osoba, która zalogowała się na portalu
  3. Klikacz - strona lub webaplikacja głównie strony charytatywnej, która ma za zadanie zebranie pieniędzy na wyznaczony cel poprzez wyświetlanie lub/i sprzedawanie reklam, lista klikaczy znajduje się pod adresem http://czagra.pl/coin/
  4. Żeton - wirtualna waluta przyznawana za klikanie w klikacze, można ją wymieniać na waluty w grach, nie posiada realnej wartości
  5. Gra - część portalu mająca na celu uprzyjemnienie czasu oraz wykorzystanie żetonów zebranych przez użytkownika, głównym zadaniem jest zmobilizowanie użytkowników do codziennego otrzymywania żetonów w zamian za klikanie w klikacze
  6. Waluta w grze - wirtualna waluta mająca zastosowanie wyłącznie zastosowanie w obrębie danej gry,
  7. Administracja portalu - jedna lub więcej osób w zależności od potrzeb, która sprawuje nadzór nad działaniem portalu oraz zachowaniem użytkowników
 2. Zasady ogólne

  1. Celem portalu jest zbiórka pieniędzy na dany cel poprzez klikanie/odwiedzanie stron klikaczy
  2. Nagrodą za klikanie/odwiedzanie poza samą radością pomagania są żetony
  3. Za klikanie w klikaczy kilka dni pod rząd można otrzymać większą ilość żetonów za pojedyncze wejście w klikacz
  4. Żetony można wymieniać na walutę w dowolnej grze na portalu według określonego kursu
  5. Żetony można pozyskiwać tylko i wyłącznie poprzez klikanie/odwiedzanie stron klikaczy
  6. Walutę w grze nie można wymieniać na żetony
  7. Żetony jak i waluty w grach nie posiadają jakiejkolwiek wartości przeliczalnej na walutę będącą realnym środkiem płatniczym (np Polski Złoty)
  8. Brak wartości żetonu nie uprawnia do roszczenia oraz otrzymania dowolnej ilości żetonów lub waluty w grach
  9. Zabroniona jest sprzedaż żetonów jak i waluty w grze za walutę będącą realnym środkiem płatniczym (np Polski Złoty)
  10. Użytkownicy, którzy nie skończyli 18 lat muszą otrzymać zgodę opiekuna
  11. Regulamin nie jest kompletny i w kwestiach, o których nie ma w nim mowy będą decydowały ogólnie przyjęte wartości moralne lub zasady polskiego prawa
  12. Zabronione jest celowe nabijanie reklam, klikasz w reklame tylko jeśli Cię interesuje, lub ewentualnie od czasu do czasu przypadkiem, klikanie we wszystkie reklamy dla samego kliknięcia jest zachowaniem niepożądany
 3. Interakcja między użytkownikami

  1. W grach, w których możliwa jest interakcja między użytkownikami zabronione jest obrażanie innych graczy
  2. Zabronione jest obrażanie, grożenie, preśladowanie i podobne niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób ze względu na działania w grze
  3. Podstawowym i zalecanym językiem portalu, w którym zaleca się komunikację z innymi graczami oraz administracją jest poprawna polszczyzna
  4. Można porozumiewać się z innymi graczami w innych językach o ile jest podejrzenie, że będzie on łatwiejszy w komunikacji pod warunkiem, że będzie to język kulturalny
 4. Prawa i obowiązki administracji portalu

  1. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do usuwania kont graczy, którzy rażąco naruszyli regulamin oraz konta graczy, którzy brali w tym świadomy udział
  2. Administracja portalu ma prawo osoądzić czy dany użytkownik działał wbrew regulaminowi umyślnie
  3. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za użytkowników, którzy łamią regulamin
  4. Administracja portalu ma jednak prawo do karania, nagradzania oraz wyznaczania rekompensaty za działania użytkowników, administracji czy samego portalu
  5. Administracja portalu ma obowiązek usunąć konto użytkownika na jego prośbę, jeśli otrzyma prośbę o usunięcie na adres kontaktczagra.pl zawierającą przynajmniej token użytkownika, który znajduje się w edycji profilu